Hematologicko-transfuzní

Hematologicko-transfuzní

Hematologicko-transfuzní oddělení Chrudimské nemocnice se skládá z laboratorního úseku, hematologické ambulance a odběrového centra pro dárce krve.

V laboratoři se provádějí základní a speciální hematologická a imunohematologická vyšetření pro potřeby lůžkových a ambulantních oddělení nemocnice, dále pro ambulantní zařízení spádové oblasti a samoplátce. Spektrum vyšetření zahrnuje i vyšetření pro veterinární lékaře. Součástí laboratoře je i krevní sklad, ve kterém jsou v monitorovaných zařízeních uchovávány transfuzní přípravky a krevní deriváty pro potřeby Chrudimské nemocnice.

V hematologické ambulanci provádíme vyšetření a léčbu pacientů s podezřením na hematologické, hemato-onkologické onemocnění a na hematologickou komplikaci při jiném základním onemocnění. Dále vyšetřujeme pacienty s koagulačními poruchami, krvácivými a trombofilními stavy, dispenzarizujeme pacienty převzaté z center specializované péče.

V odběrovém centru Chrudimské nemocnice provádíme bezplatné odběry plné krve od dobrovolných dárců a autologní odběry krve (autotransfuze) k plánovaným operacím. Zároveň je možno v odběrovém centru vyplnit přihlášku dárce kostní dřeně, kterou odešleme do centrálního registru dárců kostní dřeně. Dárcům krve odebíráme krevní vzorky pro vyšetření u praktických lékařů či jiných specialistů (na podkladě žádanek od těchto specialistů). Dárce se zjištěnou patologií v laboratorních testech dispenzarizujeme v hematologické ambulanci.

Vedení a kancelář