Dárci krve – odběrové centrum

Umístění odběrového centra
vstup č. 3

V odběrovém centru Chrudimské nemocnice provádíme:

  • Bezplatné odběry plné krve od dobrovolných dárců.
  • Autologní odběry krve (autotransfuze) k plánovaným operacím.
  • Zároveň je možno v OC vyplnit přihlášku dárce kostní dřeně, kterou odešleme do centrálního registru dárců kostní dřeně.
  • Dárce se zjištěnou patologií v laboratorních testech dispenzarizujeme v hematologické ambulanci.
  • Dárcům krve odebíráme krevní vzorky pro vyšetření u praktických lékařů či jiných specialistů (na podkladě žádanek od těchto specialistů).

Dárci krve

Upozornění pro dárce krve – COVID-19

Doporučení společnosti pro transfuzní lékařství k omezení rizika nákazy COVID-19 (platnost pro odběry krve od 15. 4. 2020). Předpokladem pro odběr je splnění požadavků v těchto bodech:

  • Dobrý aktuální zdravotní stav – v případě příznaků onemocnění v posledních 14 dnech (suchý kašel, dušnost, únava, bolest v krku, rýma, migréna, bolest svalů, zimnice, závratě a zvracení nebo průjem, ztráta chuti či čichu) a při naměření teploty vyšší než 37,0 °C nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI a všechny dotazy týkající se darování krve řešili pouze telefonicky!
  • Krev nebo krevní složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 28 dnech neopustila ČR. Toto opatření zahrnuje všechny dárce bez výjimek, včetně profesionálních řidičů a jejich rodinných příslušníků.
  • Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.
  • Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země, nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.

Upozornění pro dárce krve – nákaza virem západonilské horečky (WNV)

V tomto dokumentu naleznete seznam evropských zemí, na které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR závazný Metodický pokyn kvůli riziku nákazy virem západonilské horečky (WNV).

Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy

Informace Transfuzního oddělení Pardubické nemocnice pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po prodělání onemocnění Covid-19 naleznete zde.

Krev od dárců, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a již jsou bez příznaků tohoto onemocnění, odebírá také Hematologicko-transfuzní oddělení Litomyšlské nemocnice. Více informací neleznete zde.

Informace Společnosti pro transfuzní lékařství najdete zde.

Informace Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové naleznete zde.


Informace pro dárce krve

Objednávání

K darování krve je nezbytné předchozí objednání (i prvodárci).
Objednávání k odběru je možné telefonicky na tel. +420 469 653 492, přímo v odběrovém centru nebo e-mailem na darcikrve.chn@nempk.cz (pro akceptování vaší objednávky e-mailem, vyčkejte vždy zpětného potvrzení pracovníkem odběrového centra, bez potvrzení je objednávka neplatná a dárce nemusí být k odběru přijat). Kritéria způsobilosti naleznete zde.

Provozní doba

Odběrové centrum pondělí, středa, čtvrtek 6.00–14.00
Příjem dárců krve k odběru pondělí, středa, čtvrtek 6.00–9.00
Příjem prvodárců k odběru pondělí, středa, čtvrtek 6.00–8.00
Příjem k autologním odběrům* středa 9.30–10.30

*Vždy po předchozím objednání lékařem odběrového centra.

Kontakty

Bezplatné parkování pro dárce krve

V době odběru krve je pro dárce zajištěno bezplatné parkování v areálu nemocnice. K parkování je možné využívat parkoviště za zadní vrátnicí (směr Vlčnov) vlevo naproti dětskému oddělení.
Při výjezdu z areálu se prokažte potvrzeným parkovacím lístkem nebo potvrzením o darování krve a bude vám umožněn bezplatný výjezd z areálu nemocnice.

Připojení k internetu

V prostoru čekárny pro dárce krve je zajištěno bezdrátové připojení k internetu.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy dárců krve najdete zde.

Zajímavé odkazy

Společnost pro transfuzní lékařství
Český červený kříž
Benefity pro dárce krve