Dárci krve – odběrové centrum

Umístění odběrového centra
vstup č. 3

V odběrovém centru Chrudimské nemocnice provádíme:

  • Bezplatné odběry plné krve od dobrovolných dárců.
  • Autologní odběry krve (autotransfúze) k plánovaným operacím.
  • Zároveň je možno v OC vyplnit přihlášku dárce kostní dřeně, kterou odešleme do centrálního registru dárců kostní dřeně.
  • Dárce se zjištěnou patologií v laboratorních testech dispenzarizujeme v hematologické ambulanci.
  • Dárcům krve odebíráme krevní vzorky pro vyšetření u praktických lékařů či jiných specialistů (na podkladě žádanek od těchto specialistů).

Dárci krve

Upozornění pro dárce krve – COVID-19

Doporučení společnosti pro transfúzní lékařství k omezení rizika nákazy COVID-19 (platnost pro odběry krve od 15. 4. 2020). Předpokladem pro odběr je splnění požadavků v těchto bodech:

  • Dobrý aktuální zdravotní stav – v případě příznaků onemocnění v posledních 14 dnech (suchý kašel, dušnost, únava, bolest v krku, rýma, migréna, bolest svalů, zimnice, závratě a zvracení nebo průjem, ztráta chuti či čichu) a při naměření teploty vyšší než 37,0 °C nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfúzní oddělení vůbec NECHODILI a všechny dotazy týkající se darování krve řešili pouze telefonicky!
  • Krev nebo krevní složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 28 dnech neopustila ČR. Toto opatření zahrnuje všechny dárce bez výjimek, včetně profesionálních řidičů a jejich rodinných příslušníků.
  • Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.
  • Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země, nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.

Upozornění pro dárce krve – nákaza virem západonilské horečky (WNV)

V tomto dokumentu naleznete seznam evropských zemí, na které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR závazný Metodický pokyn kvůli riziku nákazy virem západonilské horečky (WNV).

Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy

Informace Transfúzního oddělení Pardubické nemocnice pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po prodělání onemocnění Covid-19 naleznete zde.

Krev od dárců, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a již jsou bez příznaků tohoto onemocnění, odebírá také Hematologicko-transfuzní oddělení Litomyšlské nemocnice. Více informací neleznete zde.

Informace Společnosti pro transfúzní lékařství najdete zde.

Informace Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové naleznete zde.


Informace pro dárce krve

Objednávání

K darování krve je nezbytné předchozí objednání (i prvodárci).
Objednávání k odběru je možné telefonicky na tel. +420 469 653 492, přímo v odběrovém centru nebo e-mailem na darcikrve.chn@nempk.cz (pro akceptování vaší objednávky e-mailem, vyčkejte vždy zpětného potvrzení pracovníkem odběrového centra, bez potvrzení je objednávka neplatná a dárce nemusí být k odběru přijat). Kritéria způsobilosti naleznete zde.

Provozní doba

Od pondělí 25. 7.  do pátku 5. 8. 2022 bude provoz Odběrového centra dočasně přerušen. Děkujeme za pochopení. 

Odběrové centrum pondělí, středa, čtvrtek 6.00–14.00
Příjem dárců krve k odběru pondělí, středa, čtvrtek 6.00–9.00
Příjem prvodárců k odběru pondělí, středa, čtvrtek 6.00–8.00
Příjem k autologním odběrům* středa 9.30–10.30

*Vždy po předchozím objednání lékařem odběrového centra.

Kontakty

Bezplatné parkování pro dárce krve

V době odběru krve je pro dárce zajištěno bezplatné parkování v areálu nemocnice. K parkování je možné využívat parkoviště za zadní vrátnicí (směr Vlčnov) vlevo naproti dětskému oddělení.
Při výjezdu z areálu se prokažte potvrzeným parkovacím lístkem nebo potvrzením o darování krve a bude vám umožněn bezplatný výjezd z areálu nemocnice.

Připojení k internetu

V prostoru čekárny pro dárce krve je zajištěno bezdrátové připojení k internetu.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy dárců krve najdete zde.

Zajímavé odkazy

Společnost pro transfúzní lékařství
Český červený kříž
Benefity pro dárce krve