Centrální laboratoř a krevní sklad

Vedoucí pracoviště: MUDr. Věra Šebková

Tel. +420 469 653 490

Hematologická laboratoř

V hematologické laboratoři se provádí základní a speciální hematologická vyšetření pro potřeby lůžkových a ambulantních oddělení nemocnice a pro ambulantní zařízení spádové oblasti, spektrum vyšetření zahrnuje i vyšetření pro veterinární lékaře. Laboratoř se nachází v hlavní budově ve 3. patře.

Prováděné výkony

 • základní hematologická vyšetření,
 • základní morfologická vyšetření,
 • speciální hematologická vyšetření – vyšetření kostní dřeně,
 • základní koagulační vyšetření,
 • serologické vyšetření – LE buňky,
 • předodběrová vyšetření dárců krve,
 • podílíme se na praktické výuce studentů,
 • konzultační činnost
 • vyšetření pro samoplátce nad rámec zdravotního pojištění, ceny vyšetření se řídí dle platného ceníku výkonů a služeb nehrazených ze ZP

Pracovní doba

pondělí–pátek 6.00–14.30
víkendy, svátky 6.00–6.00
pohotovost 14.30–6.00

Kontakt

Tel. +420 469 653 494
Tel. +420 469 653 393 (v době pohotovosti a o víkendech a svátcích) 

Imunohematologická laboratoř

V imunohematologické laboratoři se provádí základní a speciální imunohematologická vyšetření pro potřeby lůžkových a ambulantních oddělení nemocnice, dále pro ambulantní zařízení spádové oblasti. Součástí laboratoře je i krevní sklad, ve kterém jsou v monitorovaných zařízeních uchovávány transfuzní přípravky a krevní deriváty pro potřeby Chrudimské nemocnice. Laboratoř se nachází v hlavní budově ve 3. patře.

Prováděné výkony

 • vyšetření krevních vzorků příjemců krve (krevní skupiny, protilátky),
 • zkoušky slučitelnosti krve příjemce s krví dárce,
 • vyšetření krve těhotných (krevní skupiny, protilátky),
 • vyšetření krve novorozenců,
 • typizace antigenů a protilátek,
 • skladování a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pacientům nemocnice,
 • podílíme se na praktické výuce studentů,
 • konzultační činnost
 • vyšetření pro samoplátce nad rámec zdravotního pojištění, ceny vyšetření se řídí dle platného ceníku výkonů a služeb nehrazených ze ZP

Pracovní doba

pondělí–pátek 6.00–14.30
víkendy, svátky 6.00–6.00
pohotovost 14.30–6.00

Kontakt

Tel. +420 469 653 493
Tel. +420 469 653 393 (v době pohotovosti a o víkendech a svátcích)