Oddělení porodního sálu

Oddělení porodního sálu se nachází ve 4. patře. Skládá se z příjmové místnosti a 2 pokojů pro těhotné ženy před porodem vyžadující monitorování plodu i rodičky. Dále se na porodním sále nacházejí 3 porodní boxy, každý s vlastním sociálním zařízením, porodní postelí a vyhřívaným lůžkem pro novorozence.

Porodní sály jsou vybaveny veškerým příslušenstvím a moderním monitorovacím systémem pro bezpečné vedení porodů. Součástí jednoho porodního boxu je relaxační vana, kterou lze využít (za dodržení určitých podmínek) během první doby porodní k relaxaci. Porody do vody však u nás nejsou možné.

Na porodní box přichází rodička se svým doprovodem, pokud je porod v chodu. V ostatních případech je rodička uložena na pokoj, kde je sledována.

Během porodu vám k tlumení porodních bolestí můžeme nabídnout:

  • alternativní metody: aromaterapie, hydroanalgezie (sprcha, vana), muzikoterapie, relaxační polohy, relaxační pomůcky – míče, masážní pomůcky, rašelinové obklady, žebřiny, sedací vak
  • léky tišící bolest (analgetika)
  • epidurální analgezii nebo Entonox (inhalační analgezie)
  • novinkou v naší porodnici je ženská bylinná napářka – voňavý porod, kterou provádíme na elegantní napařovací židličce Steamy Gazelle, pod kterou se vloží hrnec s bylinnou směsí, vhodnou k uvolnění porodních cest v první době porodní, k celkové harmonizaci i k povzbuzení kontrakcí. Teplo v kombinaci s bylinnými výpary působí relaxačně, snižuje vnímání bolesti v oblasti perinea a je prevencí rizika poranění hráze.

Vše záleží jen na vás, a pokud si nepřejete bolest ovlivňovat, rádi vám vyhovíme.

Po celou dobu porodu, od přijetí až 2 hodiny po porodu, je zajištěna intimita pro rodičku a její doprovod. Na každém boxu probíhá první ošetření novorozence po porodu, dítě je tedy ošetřováno v přítomnosti matky. Po porodu setrvává dítě v úzkém kontaktu s matkou a otcem dítěte, případně s jinou blízkou osobou, pokud to zdravotní stav dítěte dovolí. Během této doby se dítě adaptuje na zevní prostředí, je provedeno první přiložení k prsu.

Součástí porodního traktu je operační sál, vyhrazený na provedení císařského řezu, s vedlejší místností pro ošetření novorozence. Doprovod na operační sál nemůže, ale je poté přítomen ošetření novorozence a případně lze provést bonding s otcem dítěte.

Bonding

Jedná se o proces k navázání vazby mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu. Jde o položení nahého miminka matce či otci na nahé tělo po porodu na dobu cca 2 hodiny (alternativou je krátkodobé položení dítěte na tělo), v závislosti na poporodní adaptaci novorozence a jeho celkovém zdravotním stavu. Podmínkou provedení plného bondingu je porod donošeného dítěte a dobrá poporodní adaptace novorozence. V případě jakýchkoliv odchylek od normy je zapotřebí kontakt přizpůsobit aktuálnímu stavu dítěte. Plný bonding je doporučeno provádět pouze u matek s doprovodem. Během bondingu je dítě pravidelně kontrolováno zdravotnickým personálem a označeno identifikačním náramkem. Bonding může být zrušen, pokud organizačně-provozní důvody nedovolí zajistit dítěti a matce standardní dohled po dobu bondingu.

Porodní plán, porodní přání

Porodní plán je písemný seznam požadavků matky, ohledně jejího porodu a péče o novorozence, který předkládá při příjmu na porodní sál lékaři nebo porodní asistentce. Ošetřující personál se s plánem seznámí a racionálně vyhodnotí dané požadavky a zkonzultuje s rodičkou reálné možnosti daného pracoviště. Snažíme se vyjít vstříc většině běžných požadavků, u neobvyklých požadavků jsme ochotni s rodičkou vést diskuzi. Je důležité, aby rodičky a jejich doprovod pochopily, že ošetřující personál nese za porod zodpovědnost. Lékaři i porodní asistentky se musí řídit doporučenými postupy a vycházejí také ze svých pracovních i životních zkušeností, kdy cílem je spokojená, zdravá matka i novorozenec.

Při naší práci jsme povinni se řídit danými standardy péče platnými v naší nemocnici. 

Napsat odborně správně porodní plán není vůbec jednoduché, jak se na první pohled zdá. Profesionálně provedený porodní plán má mít vždy, pro každý úsek porodu, několik alternativních řešení. Měl by být vypracován tak, aby v případě porodních nepravidelností, které často matka ani na svém těle nemusí pociťovat, nebylo jeho striktním dodržováním ohroženo zdraví rodičky nebo jejího dítěte. Nikdo nemůže dopředu znát, a tedy ani zaručit hladký průběh porodu. Díky dodržování doporučených postupů je v ČR velice nízká novorozenecká nemocnost a úmrtnost a mateřská úmrtnost.  

staniční sestra

Jana Čápová

umístění

hlavní budova, 4. patro

telefon

+420 469 653 444

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny pro maminky s pokojíčkovým režimem nejsou vyhrazeny, vše je po domluvě s ošetřujícím personálem dle provozu oddělení a stavu rodičky.

Návštěvy na porodní box nejsou umožněny.


Ostatní informace

Přítomnost doprovodu k porodu: rodičku mohou doprovázet max. 2 osoby starší 18 let, nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Doprovod obdrží při vstupu na porodní sál hygienický oblek. Během porodu se řídí pokyny a radami ošetřujícího personálu. Během pobytu na porodním boxu není dovoleno pořizovat audiovizuální záznamy. Fotografování je povoleno bez záběru ošetřujícího personálu vzhledem k dodržení GDPR.