Porodnice Chrudimské nemocnice je součástí porodnicko-gynekologického oddělení, které zajišťuje komplexní péči o rodičky a matky po porodu, o ženy s komplikacemi v těhotenství, o ženy gynekologicky nemocné, o ženy přicházející k ambulantnímu ošetření, a to nepřetržitě 24 hodin denně.

Součástí porodnice je oddělení porodního sálu a oddělení matek po porodu.


On-line bezplatná poradna pro těhotné

Pro laickou veřejnost byl na webových stránkách www.porodnice.cz spuštěn projekt Těhotenství a Covid-19. Nabízí on-line bezplatnou internetovou poradnu, kde odborníci ochotně a srozumitelně odpovídají na zaslané dotazy. Současně je vytvořena přehledná rubrika s odpověďmi na vůbec nejčastější otázky. Nechybí ani odkazy na renomované zahraniční zdroje a na doporučení české Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Vedení a kancelář