Porodnice Chrudimské nemocnice je součástí porodnicko-gynekologického oddělení, které zajišťuje komplexní péči o rodičky a matky po porodu, o ženy s komplikacemi v těhotenství, o ženy gynekologicky nemocné, o ženy přicházející k ambulantnímu ošetření, a to nepřetržitě 24 hodin denně.

Součástí porodnice je oddělení porodního sálu a oddělení matek po porodu.


Pacientky covid pozitivní nebo v karanténě

Prosíme klientky, pokud jste covid pozitivní nebo jste přišly do kontaktu s pozitivním člověkem nebo jste v karanténě, abyste se nejdříve telefonicky ohlásily a domluvily další postup:

  • V případě, že jdete k přijetí na porodní sál, k porodu, volejte na 469 653 444 (nepřetržitý provoz 24 hodin).
  • Pokud jdete na CTG monitoring, vyšetření v těhotenské poradně, volejte na 469 653 446 (ve všední dny mezi 7.00–13.00).
  • Pokud jdete k vyšetření v těhotenské poradně, indikační poradně, gynekologický ultrazvuk, registraci k porodu, k hospitalizaci na gynekologii z různých důvodů, k přijetí na gynekologii k operaci, výkonu, volejte na 469 653 443 (ve všední dny mezi 7.00–15.00).
  • V případě akutních gynekologických potíží volejte na 469 653 011 (v době pohotovosti 15.00–7.00, víkendů, svátků).

On-line bezplatná poradna pro těhotné

Pro laickou veřejnost byl na webových stránkách www.porodnice.cz spuštěn projekt Těhotenství a Covid-19. Nabízí on-line bezplatnou internetovou poradnu, kde odborníci ochotně a srozumitelně odpovídají na zaslané dotazy. Současně je vytvořena přehledná rubrika s odpověďmi na vůbec nejčastější otázky. Nechybí ani odkazy na renomované zahraniční zdroje a na doporučení české Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Vedení a kancelář