Nukleární medicína

Nukleární medicína

Recepce: 7.00–15.00

Tel. 469 653 396

Oddělení nukleární medicíny (ONM) Chrudimské nemocnice provádí diagnostiku i terapii pomocí otevřených zářičů. Většina vyšetření je spojena s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou člověk obdrží za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů. K diagnostice používáme gama zářiče, pro terapii beta a alfa zářiče. Oddělení je vybaveno třemi gamakamerami, jedna z nich je hybridní přístroj SPECT/CT.

Provádíme široké spektrum výkonů – jejich přehled nalezenete v dokumentech ke stažení, kde je i poučení o přípravě pacientů a délce trvání výkonů. Na oddělení máme dvě lůžka pro imobilní pacienty.

Objednávání pacientů je možné telefonicky na čísle +420 469 653 396, případně po obdržení žádanky poštou objednáme pacienta sami. Nutné je uvést hmotnost a výšku pacienta, abychom mohli připravit individuální množství radiofarmaka dopředu, a telefonní číslo pacienta. V případě rušení vyšetření nás prosím informujte co nejdříve, abychom radiofarmakum zbytečně nepřipravovali.

Naší spádovou oblastí je celý Pardubický kraj, vyšetřujeme ale i pacienty z jiných krajů. Neprovádíme PET/CT vyšetření a lůžkovou terapii štítných žláz, které jsou dostupné ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Vedení a kancelář