Gynekologické oddělení zajišťuje několik odborných poraden a ambulancí.

Příjmová porodnicko-gynekologická ambulance slouží k příjmu gynekologických pacientek na oddělení, k příjmu rodiček, k provádění prenatálních poraden těhotných žen poslaných obvodním gynekologem k převzetí do péče, k ambulantním zákrokům, ke konziliárnímu vyšetření pacientek z jiných nemocničních oddělení.

Příjmová ambulance je umístěna v přízemí budovy nemocnice (odborné poradny a příjmy). Na ambulanci pracují lékaři s I. nebo II. atestací gynekologie a porodnictví.

Součástí příjmové ambulance je indikační poradna k objednávání klientek na gynekologickou operaci či k císařskému řezu.

Gynekologická ambulance pouze pro registrované pacientky slouží k provádění prenatálních poraden těhotných žen a k péči o ambulantní gynekologické klientky. Ambulance je umístěna v 1. patře budovy nemocnice (vedle gynekologického oddělení).

Gynekologický ultrazvuk je pracovištěm, kde se provádí ultrazvuková vyšetření v indikovaných případech u hospitalizovaných gynekologických pacientek, u těhotných žen a rodiček, konziliární UZ vyšetření pro jiná nemocniční oddělení. Dále jsou zde vyšetřovány ženy odeslané na UZ vyšetření obvodními gynekology. Gynekologický ultrazvuk je umístěn ve 4. patře vedle porodního sálu.

Ambulantní CTG monitoring je součástí prenatální péče těhotných žen od 40. týdne těhotenství nebo dle doporučení obvodního gynekologa. V případě odeslání gynekologem před 40. týdnem těhotenství, vám musí lékař vystavit poukaz na vyšetření.

Vyšetření se provádí na gynekologické ambulanci v 1. patře u oddělení gynekologie a trvá zhruba 20–30 minut. Provádí se přístrojem kardiotokografem, který snímá srdeční ozvy plodu a děložní činnost. Dostavte se, prosíme, včas vzhledem k návaznosti dalších objednaných klientek. Na toto vyšetření je nutné se telefonicky objednat! Objednávejte se, prosíme, pouze v pracovní době pondělí až pátek mezi 7.00–13.00 na čísle 469 653 446. Během CTG monitoringu, v případě zájmu, s vámi bude sepsána předběžná dokumentace k porodu tzv. porodopis.

Pokud je součástí vyšetření i těhotenská poradna, bude vám porodní asistentkou změřen krevní tlak, váha, vyšetřena moč (přineste s sebou) a lékař provede prenatální gynekologické vyšetření.

Novinka – sepisování předběžné dokumentace k porodu tzv. porodopisu

V této ambulanci je nově možnost pro maminky od 35. týdne těhotenství, které chtějí rodit v naší porodnici, objednat se k předběžnému sepsání porodopisu. Objednávejte se na tel. čísle 469 653 446 od pondělí do pátku mezi 7.00–13.00. S porodní asistentkou si domluvíte termín, připravte si s sebou informace z rodinné anamnézy, předchozích těhotenství, údaje do matriky. Jako vzor můžete využít Dotazník pro rodičku. Předběžné sepsání porodopisu ušetří čas při příjmu na porodní sál, při hospitalizaci, při porodu, kdy máte třeba kontrakce, porod postupuje rychle, nevybavíte si jednotlivé informace, které po vás potřebujeme sdělit v danou chvíli. Jedná se o komfortnější postup pro vás maminky i pro nás ošetřující personál.

 

Vedoucí lékař: primář MUDr. Tomáš Pavlíček
Staniční sestra: Eva Švecová (gyn. ambulance), Bc. Martina Šnorová (gyn. příjmová ambulance)

 

Podčásti

Lékaři

MUDr. Tomáš Pavlíček (vedoucí lékař)
Lékaři se na ambulanci střídají.

sestra: Bc. Martina Šnorová, Marie Kubelková

  • +420 469 653 443

Budova

hlavní budova

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30
Víkend pohotovostní služba
Ústavní pohotovostní služba 15.30–7.00

Lékaři

prim. MUDr. Tomáš Pavlíček

sestra: Eva Švecová

  • +420 469 653 446
Prosíme, volejte pouze v ordinační hodiny.

Budova

hlavní budova

Patro

1. patro

Ordinační hodiny

Pondělí 13.00–15.00
Úterý
Středa 13.00–15.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Tomáš Pavlíček

sestra: Bc. Martina Šnorová, Marie Kubelková

  • +420 469 653 443
Poradna pro objednání k operaci či císařskému řezu, na doporučení obvodního gynekologa bez předchozího objednání.

Budova

hlavní budova

Patro

přízemí – gynekologický příjem

Ordinační hodiny

Pondělí 10.00–12.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Tomáš Pavlíček (vedoucí lékař)
Lékaři se na ambulanci střídají.

sestra: Mgr. Pavlína Boháčová

  • +420 469 653 446
Objednávejte se, prosíme, pouze v ordinační době.

Budova

hlavní budova

Patro

1. patro, gynekologická ambulance u oddělení gynekologie

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–13.00
Úterý 7.00–13.00
Středa 7.00–13.00
Čtvrtek 7.00–13.00
Pátek 7.00–13.00

Lékaři

MUDr. Tomáš Pavlíček (vedoucí lékař)
Lékaři se na ultrazvuku střídají.

sestra: Helena Klesalová

  • +420 469 653 445

Budova

hlavní budova

Patro

4. patro vedle porodního sálu

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–14.30
Úterý 7.00–14.30
Středa 7.00–14.30
Čtvrtek 7.00–14.30
Pátek 7.00–14.30
Víkend pohotovostní služba
Ústavní pohotovostní služba 14.30–7.00