Gynekologické oddělení je součástí porodnicko-gynekologického oddělení Chrudimské nemocnice, které zajišťuje komplexní péči o rodičky a matky po porodu, o ženy s komplikacemi v těhotenství, o ženy gynekologicky nemocné a ženy k ambulantnímu ošetření, a to nepřetržitě 24 hodin denně.

Porodnicko-gynekologické oddělení se skládá z porodnicko-gynekologické příjmové ambulance, gynekologické ambulance, gynekologického ultrazvuku (UZ), lůžkové části, porodního a operačního sálu.

Po dobu hospitalizace o pacientky pečuje tým lékařů, pod vedením primáře oddělení. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv nelékařských zdravotnických pracovníků pod odborným vedením vrchní/staniční sestry. Nelékařský zdravotnický personál používá při poskytování ošetřovatelské péče nejnovější ošetřovatelské postupy.

Prosíme pacientky, aby dbaly pokynů a rad personálu, napomohou tím včasnému uzdravení nebo zmírnění obtíží. Informace o zdravotním stavu pacientky podá ošetřující lékař pouze pacientkou určeným osobám.

Prováděné výkony

  • široké spektrum gynekologických operací převážně poševní cestou
  • gynekologické operace – laparoskopie
  • hysteroskopické vyšetření dutiny děložní
  • malé výkony (kyretáž, revize dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, konizace, snesení kondylomat apod.)
  • úzká spolupráce s klinikou v Pardubické nemocnici

Pacientky covid pozitivní nebo v karanténě

Prosíme klientky, pokud jste covid pozitivní nebo jste přišly do kontaktu s pozitivním člověkem nebo jste v karanténě, abyste se nejdříve telefonicky ohlásily a domluvily další postup:

  • V případě, že jdete k přijetí na porodní sál, k porodu, volejte na 469 653 444 (nepřetržitý provoz 24 hodin).
  • Pokud jdete na CTG monitoring, vyšetření v těhotenské poradně, volejte na 469 653 446 (ve všední dny mezi 7.00–13.00).
  • Pokud jdete k vyšetření v těhotenské poradně, indikační poradně, gynekologický ultrazvuk, registraci k porodu, k hospitalizaci na gynekologii z různých důvodů, k přijetí na gynekologii k operaci, výkonu, volejte na 469 653 443 (ve všední dny mezi 7.00–15.00).
  • V případě akutních gynekologických potíží volejte na 469 653 011 (v době pohotovosti 15.00–7.00, víkendů, svátků).

Vedení a kancelář