Centrální sterilizace

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace (CS) je součástí chirurgického oddělení Chrudimské nemocnice a jejím úkolem je zajištění komplexních služeb v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály, všechna zdravotnická pracoviště Chrudimské nemocnice a pro externí zákazníky. Oddělení centrální sterilizace se dělí na několik zón. 

Zóna nečistá (úsek mytí, příjem materiálu, výtah pro použitý materiál z centrálních operačních sálů a vedlejší provozní místnosti) zahrnuje příjem zdravotnických prostředků, jejich dekontaminaci a mechanickou očistu, dezinfekci dekontaminačních nádob, kontejnerů a transportních vozíků. Mytí a dekontaminace zdravotnických prostředků po použití na centrálních operačních sálech probíhá v mycích automatech. Jemné instrumentárium se dočistí v ultrazvukové čističce, vrtačky a duté nástroje se myjí ručně za použití vodní a vzduchové pistole.

Zóna čistá (úsek setování, úsek balení, úsek sterilizace) zahrnuje úsek nesterilního materiálu. Na úseku balení pracovník CS zvolí vhodný druh obalu podle způsobu sterilizace uvedeného na požadavku ke sterilizaci. Sestra na úseku setace zkontroluje obsah sterilizačního síta – kontejneru podle setovací karty a složí podle požadavků centrálních operačních sálů. Na úseku sterilizace je takto připravený materiál sterilizován v parním nebo plazmovém sterilizátoru. Sestra CS zodpovídá za dodržování technologického postupu balení, setování, správnou volbu sterilizace a vedení sterilizačního deníku.

V zóně aseptické (aseptický sklad určený na kontrolu a třídění zdravotnických prostředků po sterilizaci, výdej materiálu a výtah pro sterilní materiál pro centrální operační sály) probíhá následná kontrola po skončení sterilizačního cyklu, tedy kontrola procesových a chemických testů a vyhodnocení cyklu. Kromě toho zde probíhá třídění materiálu dle požadavku ke sterilizaci a expedice materiálu na centrální operační sály výtahem k tomuto účelu určeném.

Základní nabídka služeb

  • Dezinfekce, mechanická očista a speciální ošetření zdravotnických prostředků v automatických mycích strojích s nastavitelnými a hlídanými parametry. Strojové mytí probíhá v uzavřeném systému s využitím termochemické nebo termické dezinfekce pro centrální operační sály Chrudimské nemocnice.

  • Kompletování operačního instrumentária do souprav, které provádí erudované sestry.

  • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů. Zaměstnanci jsou odborně proškoleni o jejich správném výběru a způsobu použití.

  • Sterilizaci vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků. Sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára, která předává tepelnou energii kondenzací na zdravotnické prostředky. Jedná se o mokrý sterilizační proces.

  • Přijaté zdravotnické prostředky jsou sterilizovány nejpozději následující den. Nově je nabízena za příplatek i služba STATIM, kdy bude materiál zpracován přednostně (dekontaminace, mytí, setace, balení, sterilizace, výdej) do 3 hodin od příjmu materiálu.

Kontakt

Tel. +420 469 653 328

Pracovní doba:

  • pondělí–pátek: 6.00–20.00 hodin

Příjem a výdej materiálu: 6.30–8.30 hodin a 13.00–14.30 hodin

Pokud vám tyto časy nevyhovují, v předstihu se telefonicky (+420 469 653 328) domluvte přímo s pracovníky centrální sterilizace na mimořádné změně času. 

 

Vedení a kancelář