DIOP (dlouhodobá intenzivní péče) a LDN N tvoří společnou stanici, která disponuje 10 lůžky vybavenými pomůckami pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Rehabilitační (aktivní i pasivní) péče je poskytována především pacientům, kteří splňují stanovená kritéria k umístění na tuto specializovanou jednotku. LDN N disponuje 8 lůžky pro poskytování standardní ošetřovatelské péče. Díky zvýšenému zabezpečení lůžek, oken a dveří sem mohou být umísťováni i dezorientovaní a neklidní pacienti.

LDN R disponuje 20 lůžky určenými především pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní rehabilitační péči. K dispozici je cvičebna vybavená základními rehabilitačními pomůckami, motodlahou, přístroji umožňujícími nácvik stoje a chůze apod. Rehabilitaci provádí odborný personál (fyzioterapeut, proškolený personál). Výjimkou nejsou na tomto oddělení ani klienti mladší generace. Mimo bežnou rehabilitaci provádíme i skupinová kondiční cvičení ve vymezených prostorách oddělení.

LDN A a LDN B mají celkem 45 lůžek. Pacientům je zde poskytována standardní ošetřovatelská péče a ošetřovatelská rehabilitace (zahrnující polohování a nácvik sebeobsluhy, nácvik stoje a chůze). Lůžka jsou vybavena antidekubitními (zabraňujícími vzniku proleženin) pomůckami a matracemi.

staniční sestra

Štěpánka Hromádková

umístění

hlavní budova, vstup 1/C nebo 1/B, 2. patro

telefon

+420 469 653 504

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou možné každý den od 13.00 do 17.00 nebo po domluvě s personálem oddělení.


staniční sestra

Zdeňka Bažantová

umístění

hlavní budova, 4. patro

telefon

+420 469 653 506

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou možné každý den od 13.00 do 17.00 nebo po domluvě s personálem oddělení.


staniční sestra

Bc. Petra Šafránková

umístění

hlavní budova, vstup 1/A, 4. patro

telefon

+420 469 653 139

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou možné každý den od 13.00 do 17.00 nebo po domluvě s personálem oddělení.