Lůžka následné péče (LDN), Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Lůžka následné péče (LDN), Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) Chrudimské nemocnice zajišťuje kompletní ošetřovatelskou péči o dlouhodobě nemocné pacienty 24 hodin denně po dobu maximálně tří měsíců. LDN je umístěna v hlavní budově nemocnice a je rozdělena do čtyř stanic:

 • LDN AB
 • LDN R
 • LDN N
 • DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Oddělení LDN poskytuje:

 • kompletní léčebnou a ošetřovatelskou péči o dlouhodobě nemocné pacienty a zejména křehké seniory v rámci nemocnice,
 • na oddělení DIOP a LDN R i odbornou rehabilitační péči,
 • hojení chronických ran a defektů s využitím moderních metod a materiálů podporujících vlhké hojení,
 • přijímání pacientů na základě vyhodnocení žádosti od lékařů ambulantní a lůžkové péče,
 • spolupráci a pomoc rodinným příslušníkům při řešení sociálně zdravotních problémů zdravotně sociální sestrou.

V kanceláři u administrativní pracovnice mají pacienti možnost uložení cenností a finanční hotovosti. Administrativní pracovnice vyřizuje poštu a má na starosti ukládání peněz pacientů a hospodaření s nimi. Pomáhá pacientům nebo jejich příbuzným vyřizovat platby za hospitalizaci. Oddělení poskytuje svým pacientům nejrůznější aktivity. Jedna se o canisterapii (1x za 14 dní), klubová odpoledne (1x za týden), bohoslužby (1x měsíčně), koncerty nebo návštěvy dobrovolníka u lůžka. Podrobnější informace o dobrovolnictví naleznete na stránkách Dobrovolnického centra.

Provoz zajišťují v pracovní době lékaři LDN, v době mimopracovní lékaři z interního oddělení.

Telefonické informace o zdravotním stavu nemocného jsou podávány pouze ošetřujícím lékařem nebo přednostou oddělení od 13.00 do 14.30 hodin po ověření předem domluveného hesla, které je uvedeno ve zdravotnické dokumentaci. Informace týkající se ošetřovatelské péče podává staniční sestra nebo sestra ve službě.

Výukové pracoviště

V LDN probíhá praxe studentů SŠ zdravotnická a sociální v Chrudimi a studentů vyšších a vysokých škol zaměřených na práci v oblasti zdravotnictví.

Odborné aktivity

Pracoviště se aktivně účastní odborných ošetřovatelských přednášek a seminářů nelékařského personálu.
Odborný personál oddělení se aktivně prezentuje v médiích tak, aby veřejnost věděla o činnosti a úspěších ošetřovatelské péče na LDN Chrudimské nemocnice.
V rámci komplexní péče o naše hospitalizované pacienty spolupracujeme se sociálními sestrami z jiných zdravotnických a sociálních zařízení. Dále spolupracujeme s Hospicem, Centrem sociálních služeb, geriatrickým centrem.

Recepce

Dana Jelínková, Lenka Sládková
administrativní pracovnice
Tel. +420 469 653 335
 

Pracovní doba

 • pondělí: 7.00–15.30
 • úterý–pátek: 6.00–15.30

Vedení a kancelář