Lůžková část dětského oddělení má 29 akutních a 4 lůžka intermediální péče. Dětské pokoje jsou třílůžkové, vybavené televizory s DVD přehrávači, je zde i možnost připojení k internetu. Pokoje i chodby jsou vyzdobeny obrázky dětských pacientů, což přispívá k vytvoření příjemného až domácího prostředí, které se odráží ve spokojenosti dětí. K dispozici jsou navíc dvě herny vybavené hračkami a počítači s přístupem na internet.

Návštěvy rodičů na oddělení nejsou časově omezeny, pouze doporučujeme brát ohled na prováděná vyšetření a polední klid, kdy děti odpočívají.

Všem dětem umožňujeme dle Charty práv hospitalizovaného dítěte možnost pobytu rodinného příslušníka, nejčastěji matky. Hospitalizace doprovodu dítěte do 6 let je hrazena zdravotní pojišťovnou. Většina rodin této možnosti, jak usnadnit dítěti pobyt, využívá. Pokud má rodina zájem a kapacita oddělení to aktuálně dovoluje, umožníme pobyt doprovodu i u dítěte nad 6 let, ten je však již za úhradu. Mateřské pokoje jsou vždy pro dvě děti a dvě matky. K izolaci při infekčním charakteru onemocnění jsou k dispozici i dva pokoje pro jedno dítě a jednoho rodiče.

Novorozenecké oddělení, které se nachází ve 4. patře hlavní budovy a má 15 lůžek, se již od roku 1998 pyšní titulem Baby friendly. Ten je udělován oddělením, která jsou přátelská k dětem a splňují deset základních požadavků plně kojeného novorozence. Péče o děti je zajištěna školeným personálem a oddělení je vybaveno moderními přístroji včetně inkubátorů a infuzních pump.

Pokud se u dětí po porodu objeví výrazné dechové obtíže ať už vlivem nezralosti, či počínající časné infekce, řešíme tyto stavy ve spolupráci s novorozeneckou JIP FN Hradec Králové.

staniční sestra

Bc. Gabriela Licková

umístění

hlavní budova, 4. patro

telefon

+420 469 653 029

Informace pro návštěvy

Doporučené návštěvní hodiny jsou od 14.00 do 17.00 hodin. Návštevy se musí přezouvat z důvodu rizika zanesení infekce mezi narozené děti. Obuv si vaši blízcí musí brát s sebou na pokoj, aby nedošlo ke ztrátě, nebo použít návleku. Návštěvy dětí do 2 let nejsou vhodné.


Ostatní informace

Doporučené návštěvní hodiny jsou od 10.00 do 20.00 hodin. Návštevy se musí přezouvat z důvodu rizika zanesení infekce mezi narozené děti. Obuv si vaši blízcí musí brát s sebou na pokoj, aby nedošlo ke ztrátě, nebo použít návleku.

staniční sestra

Jarmila Urbánková

umístění

vstup 6/B, přízemí

telefon

+420 469 653 466

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou možné každý den bez časového omezení, pouze je nutné respektovat čas, kdy se provádí vizita, a dobu odpoledního klidu.