Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozencké oddělení Chrudimské nemocnice zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o fyziologické novorozence a dětské pacienty od od 0 do 18 let.

Dětské oddělení

Dětské oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči dětem od 0 do 18 let. Oddělení se dělí na ambulantní a lůžkovou část. Lůžková část je trvale využívána k léčbě celého spektra akutních onemocnění, která se vyskytují v dětském věku a zasahují i do jiných lékařských oborů. Ve spolupráci s oddělením chirurgickým, ORL a plastickým chirurgem zajišťujeme předoperační a pooperační péči pro děti po operacích a úrazech.

Na oddělení provádíme plánovaná vyšetření dle požadavků praktického lékaře pro děti a dorost. K léčbě a zajištění urgentních stavů s ohrožením životních funkcí využíváme 4 lůžka dětské intermediární péče, která jsou vybavena potřebným přístrojovým příslušenstvím a moderním monitorovacím systémem. Stavy vyžadující specializovanou péči řešíme ve spolupráci s Dětskou klinikou FN Hradec Králové a FN Motol Praha.

Při dětském oddělení pracuje mateřská školka a škola, která za pomoci kolektivu erudovaných učitelek přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na oddělení. Děti jsou připravovány na prováděná vyšetření a lékařské zákroky formou tzv. herní terapie, kterou provádí speciálně vyškolený pedagog s pomocí panenky Petrušky, na níž je možno předvést jednotlivá vyšetření, léčebný postup, případně i operační zákrok. Takto poučené děti nemají strach a většinu vyšetření zvládají velmi dobře.

Prováděné výkony:

 • komplexní  péče o dětské pacienty 24 hodiny denně
 • léčba celého spektra akutních onemocnění, která se vyskytují v dětském věku (od 0 do 18 let)
 • stavy po úrazech a operacích
 • perioperační péče pro děti, které přicházejí k odstranění nosních mandlí a plastické úpravě ušních boltců
 • léčba a zajištění urgentních stavů s ohrožením životních funkcí
 • léčba akutních stavů – respirační infekty s dušností, záněty hrtanu, průdušek, průdušinek, zápaly plic
 • alergické stavy
 • plánovaná vyšetření dle požadavků PLDD

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení, které se nachází ve 4. patře hlavní budovy a má 15 lůžek, se již od roku 1998 pyšní titulem Baby friendly. Ten je udělován oddělením, která jsou přátelská k dětem a splňují deset základních požadavků plně kojeného novorozence. Péče o děti je zajištěna školeným personálem a oddělení je vybaveno moderními přístroji včetně inkubátorů a infuzních pump.

Prováděné výkony:

 • komplexní  péče o fyziologické novorozence 24 hodin denně
 • stabilizace životních funkcí na porodním sále a kardiopulmonální resuscitace novorozenců včetně intubace
 • vstupní vyšetření novorozence a hodnocení jeho zdravotního stavu
 • edukace matek novorozených dětí o kojení a péči o novorozence
 • iniciace laktace a podpora laktace
 • řešení problémů s kojením
 • zajištění screeningových vyšetření a vyšetření k vyloučení vrozených vad
 • po propuštění je možnost laktačního poradenství formou osobní konzultace nebo telefonátem

Vedení a kancelář