Biochemie
Laboratoř
nepřetržitý provoz

Oddělení klinické biochemie (OKB) Chrudimské nemocnice – laboratoř je uzavřené laboratorní pracoviště ve třetím patře hlavní budovy nemocnice. Oddělení zajišťuje nepřetržitý provoz s definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření z běžných biologických materiálů humánního původu pro lůžkovou péči, ambulantní lékařská zařízení a samoplátce. Z nabídky speciálních vyšetření provádíme stanovení hormonů, kostních, anemických, tumorových markerů, sérologická vyšetření k průkazu hepatitidy A, B, C, HIV protilátek, stanovení paraproteinů a další, viz laboratorní příručka.

Odběrové pracoviště je umístěné v přízemí hlavní budovy nemocnice, zajišťuje odběry žilní krve pro ambulantní pracoviště umístěná v nemocnici i v terénu, OGTT (orální glukózový toleranční test). Pracoviště je k dispozici v pětidenním pracovním cyklu od 6.00 do 15.00 hodin.

OKB provádí též vyšetření biologického materiálu animálního původu. Přijímá krev odebranou veterinárním lékařem v řádně uzavřené a označené zkumavce s přiloženou identifikací zvířete a jeho majitele, datem odběru a požadovaným vyšetřením.

Samoplátci je vystaven účet na jím požadovaná vyšetření. Cenu uhradí v příjmové kanceláři nemocnice. Ceny vyšetření se řídí dle platného ceníku nemocnice. 

Žádanka oddělení klinické biochemie ke stažení zde

Vedení a kancelář