Zahájili jsme registraci na konferenci zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje

Zahájili jsme registraci na konferenci zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje
10. března 2023
Konference zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje (NPK) se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2023 od 9.00 hodin v Domě kultury Dukla v Pardubicích. Registrovat se je nutné co nejdříve.

Cílem této odborné akce je poskytnout prostor pro výměnu zkušeností, odborných znalostí, postupů i úspěchů týkající se nejen ošetřovatelské péče. Účastnit se budou zaměstnanci ze všech pěti nemocnic NPK i odborníci z ostatních zdravotnických zařízení a škol. Podrobný program konference bude zveřejněn v průběhu dubna.

Registraci na konferenci musí každý účastník potvrdit prostřednictvím příslušného formuláře, a to dle formy účasti, o níž má zájem.

Registrace k účasti na konferenci: 

  • AKTIVNÍ ÚČAST ve formě přednášky: přihlaste se nejpozději do 31. března 2023 na tomto odkaze
  • PASIVNÍ ÚČAST jako posluchač: přihlaste se nejpozději do 7. května 2023 na tomto odkaze

 Pro dotazy týkající se odborné části programu můžete kontaktovat manažera ošetřovatelské péče Mgr. et Mgr. Oldřicha Hoška (oldrich.hosek@nempk.cz). Dotazy k organizaci akce posílejte vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Aleně Němečkové (alena.nemeckova@nempk.cz).