V Chrudimské nemocnici slouží nový mamograf. Pacientky si ho chválí

V Chrudimské nemocnici slouží nový mamograf. Pacientky si ho chválí
21. srpna 2023
Chrudimská nemocnice má nový mamograf, pacientkám tak je nemocnice schopna nabídnout komfortnější vyšetření i příjemnější zázemí. Zařízení pořídila Nemocnice Pardubického kraje z evropských zdrojů.

„Zařízení, které slouží k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění prsu, stálo 4,5 milionu korun a pořízeno bylo z evropských fondů, konkrétně z 98. výzvy IROP REACT-EU,“ řekl Jan Raděj, vedoucí odboru zdravotnické techniky a metrologie Nemocnice Pardubického kraje, pod kterou Chrudimská nemocnice spadá.

S novým mamografem je spokojenost

„Nový mamograf funguje velmi dobře. Snímky z něj jsou kvalitní a pacientky si chválí, že vyšetření na něm je komfortnější,“ uvedla lékařka radiodiagnostického oddělení Chrudimské nemocnice Marie Tlustá.

Nový mamograf má i více funkcí a je rychlejší než přístroj, který radiodiagnostické oddělení Chrudimské nemocnice využívalo dříve. „S novým mamografem se nám celkově lépe pracuje,“ shodly se pracovnice oddělení. „Nový mamograf je určitě i jedním z důvodů, proč zájem pacientek o vyšetření roste,“ poznamenala zdravotní sestra Petra Kopecká.

Před samotnou instalací nového přístroje musely proběhnout i stavební úpravy prostor, zajistil je provozně-technický úsek Nemocnice Pardubického kraje. U mamografu byla položena nová podlaha. Došlo i na rekonstrukci elektroinstalace. Ruku v ruce s tím šly rovněž nezbytné povrchové úpravy.

„Prostředí, v němž se nový mamograf nachází, je nyní určitě příjemnější pro pacienty i personál,“ prohlásila Petra Kopecká.

Jak mamografické vyšetření vypadá?

Před vyšetřením je třeba odložit veškeré oblečení, které by bránilo vyšetření prsů. Radiologická asistentka pak pacientce vysvětlí, jak je třeba se k mamografu postavit a co dělat, zároveň pomůže pacientce zaujmout správnou polohu. Každý prs se prosvítí rentgenovými paprsky dvakrát, vždy v odlišné poloze.

Snímky jsou následně vyhodnoceny a nález odeslán lékaři, který o vyšetření žádal.

Mamografický screening

Mamografický screening pomáhá včas odhalit nádory v prsu. Podle statistik jde o nejčastější zhoubné nádorové onemocnění, kterým onemocní téměř 20 % žen, tedy každá pátá žena na světě. Jen v České republice je každý rok zjištěno přes 7 000 nových případů. Nejčastěji se karcinom prsu vyskytuje u žen ve věku mezi 60 a 69 lety, ale více než třetina všech nemocných je mladších 60 let. Naopak výjimečně se objevuje před 20. rokem života.

V České republice se mamografický screening provádí pomocí mamografického vyšetření. Každé ženě ve věku nad 45 let je z veřejného zdravotního pojištění všemi zdravotními pojišťovnami v ČR plně hrazeno screeningové mamografické vyšetření jednou za dva roky. K tomuto vyšetření je potřeba mít žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Vyšetření je bezplatné. Na screeningové vyšetření se můžete objednat do Svitavské nemocnice na telefonu +420 461 569 741.

Pokud si pacientka nahmatá podezřelý útvar v prsu, měla by co nejrychleji navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa, kteří ji odešlou na vyšetření mamografem. „Jestliže žena pojme podezření na nějaký zhoubný nález, určitě není radno jej podceňovat. Pak doporučujeme požádat o vyšetření co nejdříve,“ zdůraznila lékařka Marie Tlustá.

Modernizace Chrudimské nemocnice

Nový mamograf je součástí modernizace technologií a vybavení Chrudimské nemocnice. Jen za poslední dva roky šlo o investice přesahující částku 75 milionů korun. Její větší část pokrývají evropské dotace jako REACT-EU, které se Nemocnici Pardubického kraje daří úspěšně čerpat ve spolupráci s Pardubickým krajem, ve zbývajících případech jde o vlastní investice nemocnice. 

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.