V Chrudimské nemocnici slouží další nové přístroje

V Chrudimské nemocnici slouží další nové přístroje
Foto: Hematologicko-transfuzní oddělení Chrudimské nemocnice získalo do svých laboratoří nové koagulometry.
12. září 2023
Nemocnice Pardubického kraje pokračuje s obnovou stávajícího vybavení a v nákupu nových moderních přístrojů. Významně se v poslední době investovalo i v Chrudimské nemocnici. Nové přístroje začínají postupně sloužit na řadě oddělení.

Obměna přístrojů pro intenzivní péči

Celkem 7,4 miliony korun stály monitorovací systémy pro intenzivní péči. „Došlo k obnově centrálních stanic a lůžkových monitorů na jednotkách intenzivní péče (JIP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) a chirurgii, ale také na stanici následné intenzivní péče (NIP) ARO,“ upřesnil vedoucí odboru zdravotnické techniky a metrologie Nemocnice Pardubického kraje Jan Raděj. „Šlo o kompletní obměnu stávajících přístrojů, které nám umožňují monitorování pacientů,“ sdělil primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Chrudimské nemocnice Martin Zemánek.

Na ARO přibyly rovněž plicní ventilátory za 6,7 milionu korun. Ty se využívají pro pacienty, kteří ze závažných zdravotních důvodů vyžadují podporu či náhradu dýchání.

Rozsáhlá obnova centrální sterilizace

Rozsáhlou obnovou prošlo i oddělení centrální sterilizace. „Dosavadní přístroje na centrální sterilizaci byly využívány již 11 let, konkrétně od září roku 2012. Jsou na hranici provozuschopnosti. Začínají se objevovat častější závady, které je nutné řešit. Proto jsme využili dotace k výměně přístrojové techniky,“ vysvětlil Břetislav Žežulka, vedoucí centrální sterilizace v Chrudimské nemocnici, kam se nakoupily přístroje v hodnotě 7,1 milionu korun.

Přibyly sem i tři nové parní sterilizátory, jeden plazmový sterilizátor a dva nové mycí a dezinfekční automaty.

Koagulometry pro hematologicko-transfuzní oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení získalo do svých laboratoří koagulometry za 2,2 milionu korun. „Jde o plně automatické koagulační analyzátory. Těmi například analyzujeme předoperační vyšetření srážlivosti krve pacientům, kteří jdou na plánovaný operační výkon,“ konstatovala vedoucí laborantka hematologicko-transfuzního oddělení Pavla Paroulková. „Nové přístroje jsou velice přesné, rychlé a spolehlivé. Jsme s nimi spokojeni,“ poznamenala Pavla Paroulková.

Do vybavení za poslední 2 roky šlo přes 75 milionů

Do nového vybavení a přístrojů Chrudimské nemocnice šlo jen za poslední dva roky přes 75 milionů korun. Její větší část pokrývají evropské dotace jako REACT-EU, které se Nemocnici Pardubického kraje daří úspěšně čerpat ve spolupráci s Pardubickým krajem, ve zbývajících případech jde o vlastní investice nemocnice.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.