Pardubická nemocnice je opět připojena na elektrickou rozvodnou síť a postupně obnovuje provoz

Pardubická nemocnice je opět připojena na elektrickou rozvodnou síť a postupně obnovuje provoz
Foto: Budova s urgentním přijmem v Pardubické nemocnici
5. srpna 2023
Přepojení nového pavilonu do distribuční sítě proběhlo úspěšně. V nemocnici, která se tak postupně vrací ke standardnímu víkendovému provozu, kontrolují technici všechna připojená zdravotnická a IT zařízení.

Abychom co nejdříve zajistili poskytování zdravotní péče pacientům v maximálním možném rozsahu a komfortu, proběhne kontrola nejprve na zdravotnické části, poté budou následovat technické provozy a jako poslední se zprovozní vjezdový systém. Lékárna je v režimu pohotovosti otevřena od 17.00. Porodnice začne podle plánu přijímat rodičky k porodu v neděli 6. srpna v 6.00.

"Jménem Nemocnice Pardubického kraje bych rád poděkoval všem zaměstnancům a institucím, bez jejichž pomoci by dnešní odstávka elektrické energie nemusela proběhnout tak hladce. Jmenovitě hasičskému záchrannému sboru v Pardubicích, Fakultní nemocnici Hradec Králové, Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje a samozřejmě i zbývajícím nemocnicím naší společnosti," uvedl generální ředitel Tomáš Gottvald.

Energie ze tří dieselagregátů a jedné zálohy

Provoz Pardubické nemocnice v sobotu zajišťovaly tři dieslové agregáty, kterými zdravotnické zařízení disponuje. K dispozici byl i náhradní agregát, který nemocnici zapůjčil pardubický hasičský záchranný sbor. 

Deset let po připojení multioborového pavilonu desetinásobek připojené IT techniky

"Během odstávky areálu jsme zajišťovali provoz koncových počítačů v devadesáti místnostech (ambulancích, JIP, sálech a recepcích) tak, aby měl personál Pardubické nemocnice přístup k centrálním informačním systémům. Ve výsledku šlo o stovku počítačů a stejný počet tiskáren a další stovky aktivních síťových prvků," uvedl Martin Coufal, ředitel ICT úseku Nemocnice Pardubického kraje s tím, že do mnoha místností ve starých budovách, kde není zavedeno zálohované napájení, muselo být provizorně přivedeno napájení pomocí dodatečných kabelových rozvodů.

V roce 2014 se podobným způsobem (s plánovaným polovičním omezením) připojoval do distribuční sítě multioborový pavilon.  "V té době však bylo na IT techniku napojeno pouze 15 ambulanci a  výpadek byl jen čtyřhodinový," řekl Martin Coufal. Během deseti let se totiž diametrálně zvětšila závislost lékařů na výpočetní technice, což je částečně dané i legislativou. Například po zavedení e-receptu, který není lékař schopen jednoduše vystavit bez použití počítače.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.