Pacientů s Alzheimerovou nemocí přibývá, jednotný postup pro diagnostiku a léčbu ale zatím neexistuje

Pacientů s Alzheimerovou nemocí přibývá, jednotný postup pro diagnostiku a léčbu ale zatím neexistuje
20. března 2023
V České republice žije 140 tisíc pacientů s demencí, z toho 60 % z nich má Alzheimerovu nemoc. „Většina pacientů s Alzheimerovou nemocí je ve věku 75 až 89 let a stále jich přibývá,“ řekla geriatrička Astrid Matějková, která působí při Geriatrickém centru Pardubické nemocnice.

70 % lidí se diagnózy dočká až v pokročilé fázi nemoci

„Nedávná analýza Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky uvádí, že zhruba 70 % lidí se diagnózy dozví až v pokročilé fázi nemoci, kdy už je těžké člověku pomoci dostupnou léčbou její průběh zpomalit,“ sdělila Astrid Matějková.

„Současná geriatrická medicína usiluje o co nejdelší zachování přiměřené tělesné a duševní aktivity pacientů a odvrácení ztráty soběstačnosti,“ poznamenala lékařka Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Jak se projevuje syndrom geriatrické křehkosti?

Mnoho pacientů s Alzheimerovou nemocí trpí syndromem geriatrické křehkosti. „Ten se projevuje mimo jiné nechtěným úbytkem tělesné hmotnosti alespoň o 4,5 kilogramu za rok, subjektivně vnímanou únavou, vyčerpaností, svalovou slabostí, nízkou hodnotou stisku ruky a pomalou chůzí,“ podotkla Astrid Matějková, podle níž jsou běžné i další závažné komplikace spojené s výskytem jiných chorob.

Problémem je, že v České republice dosud neexistuje jednotný doporučený postup pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci. „Ani doporučení jednotlivých odborných společností nejsou vždy v souladu,“ upozornila lékařka Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Co je cílem Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc?

„Lékařů specializujících se na demence je nedostatek. Většina z nich pracuje v nemocnicích. V ambulantní praxi je péče o pacienty s demencí finančně i časově náročná. Pacienti zůstávají často nediagnostikovaní a léčba bývá zahájena pozdě,“ pokračovala Astrid Matějková, jež je zároveň praktickou lékařkou a členkou týmu, jenž se podílí na tvorbě doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch pro Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc při ministerstvu zdravotnictví. „Cílem je mimo jiné definovat role, kompetence a dostupnost jednotlivých specialistů, ale také systém diagnostiky, léčby i úhrad jednotlivých úkonů a možností předepisovat léky,“ shrnula geriatrička Geriatrického centra.

To v prostorách Pardubické nemocnice uspořádalo workshop, jehož záměrem bylo zmapovat regionální dostupnost zdravotní péče při souběhu Alzheimerovy choroby a podobných onemocnění. „Byl určen specialistům, kteří se v Pardubickém kraji o tyto pacienty starají. Především geriatrům z ambulancí i lůžkových oddělení, lékařům z lůžek následné péče, neurologům a psychiatrům. Věříme, že tato setkání přispějí k optimalizaci sítě služeb pro pacienty s Alzheimerovou nemocí v Pardubickém kraji,“ prohlásil primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice Vojtěch Mezera.

„Jsme moc rádi, že se na akci sešla celá řada zajímavých podnětů a postřehů z praxe,“ uzavřela lékařka Geriatrického centra Pardubice Zuzana Valešová, která měla na starost organizaci celé akce.

Další aktuality

Den zdraví v Chrudimské nemocnici nabídne bezplatná preventivní vyšetření i Běh naděje

5. června 2023

V Chrudimské nemocnici se ve středu 14. června 2023 uskuteční Den zdraví s Doktorem Vlčkem. Od 9.30 do 17.00 hodin tu budou moci zájemci využít nejrůznější bezplatná preventivní vyšetření. K dispozici bude i rozmanitá nabídka venkovních workshopů (nejen) se zdravotnickou tematikou. Již tradičně bude součástí akce i Běh naděje, jehož výtěžek poputuje na výzkum rakoviny.