Nemocnice v Chrudimi a Litomyšli mají nové přístroje CT

Nemocnice v Chrudimi a Litomyšli mají nové přístroje CT
8. dubna 2021
Vyměnit zastaralé systémy za moderní, rychlé a výkonné. To byly hlavní cíle obměny starých CT přístrojů za nové, které v těchto dnech začaly naplno fungovat na radiodiagnostických odděleních v Chrudimské a Litomyšlské nemocnici.

Chrudimská nemocnice nedávno zprovoznila nový skiagrafický přístroj a nyní se může pochlubit další novinkou – tentokrát novým přístrojem výpočetní tomografie (CT). Ten původní sloužil od roku 2006 a již nevyhovoval požadavkům na poskytování moderní lékařské péče. Oproti tomu předešlému je nové CT špičkovým moderním přístrojem, který umožňuje vyšetření v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické, a to včetně intervenčních výkonů a základního kardiologického vyšetření včetně CT koronarografie nebo také tzv. virtuální 3D kolonoskopie.

 „Nyní jsme plně digitalizovaným pracovištěm,“ podotýká primář radiodiagnostického oddělení Chrudimské nemocnice Zdeněk Sedláček. „Snímky z nového CT jsou mnohem lepší, kvalitnější a ostřejší, tím pádem i lépe čitelné,“ dodává primář.

Zajímavostí je také fakt, že nový přístroj Incisive CT je moderní nejen po stránce technologické, ale i vizuální. To potvrdila i porota Red Dot Design Award, která tomuto přístroji udělila ocenění za rok 2019.

Kvalitnější diagnostika

V uplynulých týdnech probíhala přístrojová obměna i na radiodiagnostickém oddělení Litomyšlské nemocnice. V lednu a únoru zde byla provedena výměna technologií ve dvou snímkovnách, na konci března pak byl nainstalován nový CT přístroj, který nahradil svého 12 let starého předchůdce. „Nový přístroj přinese kvalitnější diagnostiku při významném snížení dávky záření na pacienta,“ říká primář radiodiagnostického oddělení Litomyšlské nemocnice Jakub Vykypěl.

Zvýšení kvality návazné péče

Oba přístroje byly pořízeny s pomocí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z Výzvy Zvýšení kvality návazné péče. Cílem této výzvy je podpora pořízení a modernizace přístrojů, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb, a to v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Další aktuality