Nemocnice Pardubického kraje posiluje kybernetickou bezpečnost

Nemocnice Pardubického kraje posiluje kybernetickou bezpečnost
7. února 2024
Nemocnice Pardubického kraje posiluje svou kybernetickou bezpečnost. Výhody z toho plynou i pro pacienty a návštěvníky: všech pět nemocnic je totiž pokrytých jednotnou bezdrátovou sítí Wi-Fi. Ta je volně dostupná a stabilní na všech odděleních.

Projekt financovaný z evropských peněz zahrnoval vybudování více typů bezdrátových Wi-Fi sítí: zaměstnanecké, free Wi-Fi pro pacienty a veřejnost a technologické, která je určená pro zdravotnická zařízení. Posílení s sebou přineslo nejen stabilní internetové připojení, ale také lepší zabezpečení všech nemocničních dat. „Naše nemocnice patři do tzv. sítě páteřních nemocnic. Námi spravované údaje tak musí mít nejvyšší možnou kybernetickou ochranu. V online prostředí se dnes odehrává řada procesů a zdravotnictví se stejně jako další obory postupně elektronizuje. Bezpečnost dat i procesů tak musí být zcela klíčová,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Nejde přitom jen o bezpečné uchování citlivých dat, ale i o jejich přenos.

Internet dostupný pro každého

Díky evropské dotaci se v nemocnicích jednak zvýšila bezpečnost internetové sítě ve všech pěti nemocnicích, a jednak její dostupnost široké veřejnosti: „V rámci celé Nemocnice Pardubického kraje se nám podařila instalovat přibližně tisícovka takzvaných přístupových bodů,“ říká vedoucí odboru IT infrastruktury Nemocnice Pardubického kraje Martin Maršík. Laicky řečeno: krabičku s blikajícími diodami umístěnou na zdi nebo u stropu je možné vidět skoro na každé nemocniční chodbě.

Dřív byla Wi-Fi síť řešená v každé nemocnici zvlášť, každá měla své vlastní podmínky přihlášení a rozhodně nebyla dostupná všude. Podle Martin Maršíka to ale bylo dlouhodobě nevyhovující řešení: „Původní stav nevyhovoval jednak svým rozsahem a taky nezapadal do koncepčního řešení centralizace poskytovaných služeb Nemocnice Pardubického kraje. Výsledkem je pokrytí všech pěti nemocnic stejnou a jednotnou technologií s rozšířenou dostupností, zvýšenou bezpečností a spolehlivostí sítě.“  Velkou výhodou je, že pokud se do sítě člověk přihlásí jednou, automaticky se k ní pak může připojit v kterékoliv z pěti nemocnic.  

Pět nemocnic, jedna síť

Volně přístupná Wi-Fi se na všech budovách i v každé z pěti nemocnic jmenuje stejně: NEMPK-FREE. Pokud se k ní člověk připojí a má nastavené opakované připojení ke známé síti, zařízení se k ní automaticky připojí kdykoliv bude v dosahu. „I při přecházení mezi jednotlivými odděleními nebo kancelářemi v rámci jednoho areálu je to pořád ta samá transparentní síť, která se jmenuje stejně. Automaticky se připojí, i pokud přejedete do jiné nemocnice, je to pořád stejné,“ doplňuje Martin Maršík.

Bezpečná síť bez hesla

Síť NEMPK-FREE je dostupná bez použití přihlašovacích údajů. Když je v dosahu, stačí se k ní připojit. Není potřeba něco vyplňovat nebo žádat o údaje. Podle Martina Maršíka nemusí mít uživatelé o bezpečí odesílaných dat strach: „Kdyby se objevila jakákoli podezřelá aktivita, jsme schopni ji identifikovat,“ říká. Nehrozí ani, že by se přes volně dostupnou síť někdo mohl dostat k citlivým údajům například pacientů. „Tím, že máme tuto síť oddělenou jak od ostatních bezdrátových sítí, tak i od pevného připojení, je bezpečnost zaručená,“ dodává vedoucí odboru IT infrastruktury Martin Maršík.

Na pokrytí všech nemocnic jednotnou Wi-Fi sítí čerpala Nemocnice Pardubického kraje prostředky z evropských zdrojů. „Ve skutečnosti šlo ale pouze o dílčí část projektu na posílení kybernetické bezpečnosti nemocnic,“ vysvětluje ředitel ICT úseku Martin Coufal. „Cílem bylo zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, a to prostřednictvím implementace integrační vrstvy. Podstatou bylo vytvoření elektronické platformy, která umožní efektivní komunikaci a přenos informací v rámci Nemocnice Pardubického kraje a mimo ni. Došlo tím ke značnému zefektivnění sdílení a zpracování dat,“ uzavírá Martin Coufal. 

Další aktuality

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.

Společné komuniké Pardubického kraje, Nemocnice Pardubického kraj a lékařského odborového klubu

19. dubna 2024

Na základě dohody hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martina Engela se ve čtvrtek 18. dubna uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci LOK jednotlivých nemocnic. V průběhu jednání byly debatovány všechny požadavky lékařů.