Rehabilitační centrum

Rehabilitační centrum je součástí rehabilitačního oddělení Chrudimské nemocnice. Centrum zajišťuje poskytování ambulantní léčebné rehabilitace v prostorách svého oddělení.

Rehabilitační péče se děje ve 12 cvičebnách, kde je k dispozici 16 fyzioterapeutů a zkušený tým lékařů. Používáme vybavení k provádění elektroléčebných procedur a magnetoterapie. V rehabilitačním centru je prováděna LTV (léčebná tělesná výchova) individuálně podle nejmodernějších zásad, mobilizace, manipulace. Rehabilitační centrum poskytuje komplexní léčbu lymfatických otoků ve svém centru pro lymfodrenáže. Specializované oddělení poskytuje léčbu poraněné ruky, na dětském oddělení je k dispozici specializované pracoviště pro dětskou rehabilitaci.

Výhodná je i spolupráce s protetiky, kteří dojíždějí 1x týdně pravidelně v pondělí ve 13 hodin přímo do centra a zhotovují dle předpisu individuální ortopedické pomůcky. Na všechny tyto služby, které jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění jsou uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Rehabilitační centrum poskytuje i konsiliární služby v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny (RFM), lymfologie a podiatrie pro všechna oddělení nemocnice.

Nutno se objednat v ordinačních hodinách na čísle +420 469 653 284.

Přijímáme pouze objednané pacienty a přednostně pacienty po úrazech a v pracovní neschopnosti.

Podčásti

Lékaři

MUDr. Jaroslav Kudelka
MUDr. Květa Hlaváčová
  • +420 469 653 284

Budova

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 7.30–11.00 (MUDr. Hlaváčová)
Středa 7.30–11.00 (MUDr. Hlaváčová)
Čtvrtek 7.30–11.00 (MUDr. Hlaváčová)
Pátek 7.30–11.00 (MUDr. Kudelka)

Lékaři

Budova

hlavní budova

Patro

suterén

Ordinační hodiny

Pondělí 6.30–15.00
Úterý 6.30–15.00
Středa 6.30–15.00
Čtvrtek 6.30–15.00
Pátek 6.30–15.00

Lékaři

Budova

hlavní budova

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–15.00

Lékaři

MUDr. Květa Hlaváčová

Budova

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 7.30–11.00
Pátek