Patologie
Pracovní doba
Po–Pá: 6.30–15.00

Patologicko-anatomické oddělení Chrudimské nemocnice je specializovaným zdravotnickým pracovištěm, kde se provádějí bioptická a cytologická vyšetření, v menší míře i autoptická. Hlavní náplní je bioptická diagnostika, tzn. rozpoznávání chorobných změn ze vzorků odebraných tkání. Cílem je stanovení co nejpřesnější diagnózy, což vyžaduje dokonalé přístrojové vybavení a tým kvalifikovaných pracovníků, jak lékařů, tak i histologických laborantů. Patologicko-anatomické oddělení má charakter uzavřeného pracoviště se zakázáným vstupem pro nepovolané osoby.

Oddělení se skládá ze dvou úseků, a to histologické laboratoře (v přízemí budovy vedle ústavní lékárny) a patologické anatomie (v suterénu hlavní budovy).

Histologická laboratoř zajišťuje zpracování vzorků orgánů a tkání odebraných v různých odděleních a ambulancích nemocnice i v ordinacích soukromých lékařů.

Spektrum péče

  • standarní a speciální bioptická vyšetření včetně statimových
  • peroperační biopsie
  • imunohistochemická vyšetření
  • cytologická vyšetření, především hrudních a břišních výpotků
  • vyšetření pro verterinární lékaře
  • vyšetření pro samoplátce

Patologická anatomie zajišťuje provádění patologicko-anatomických pitev u zemřelých na klinických odděleních a poskytuje chladící boxy pro uložení zemřelých a prostory pohřebním službám pro manipulaci s nimi.

Vedení a kancelář