Lůžková část neurologického oddělení má 36 lůžek, z toho jedno lůžko je nadstandardní. Vyšetřujeme, diagnostikujeme a hospitalizujeme pacienty s bolestmi zad, stavy po cévní mozkové příhodě, pacienty s epilepsií, nádorovým onemocněním, Parkinsonovou nemocí či RSM. Na oddělení probíhá také rehabilitace pacientů.

Základem komplexní péče o naše pacienty je široká interdisciplinární spolupráce pomocí zobrazovacích metod, jako je magnetická rezonance, CT nebo ultrazvukové vyšetření, a konziliární spolupráce s odborníky z oboru kardiologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, ORL a oční. Neurofyziologické laboratoře jsou vybaveny moderními přístroji EEG a EMG.

Staniční sestra: Ivana Brtnická

Tel. +420 469 653 375, +420 469 653 376

staniční sestra

Ivana Brtnická

umístění

hlavní budova, 3. patro

telefon

+420 469 653 375 , +420 469 653 376

Informace pro návštěvy

Doporučené návštěvní hodiny jsou od pondělí do pátku 15.00–17.00 hodin, o víkendech 13.30–15.30 hodin. Mimo doporučené časy jsou možné návštěvy po dohodě s ošetřujícím či lékařským personálem.


Ostatní informace

Neurologické oddělení disponuje jedním nadstandardním lůžkem (poplatek 500 Kč/den dle platného ceníku Chrudimské nemocnice).