Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Chrudimské nemocnice zajišťuje nepřetržité poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pro celou spádovou oblast Chrudimské nemocnice. ARO Chrudimské nemocnice je držitelem akreditace udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky ke specializačnímu vzdělávání lékařů pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína.

Součástí oddělení je anesteziologický úsek, který zajišťuje poskytování celkové a místní anestezie pro potřeby všech operačních oborů v nemocnici, a také lůžková stanice ARO a stanice následné intenzivní péče (NIP). Lůžková stanice ARO disponuje 6 lůžky k poskytování akutní péče při život ohrožujících stavech provázených orgánovým selháním s nutností orgánové podpory či náhrady. Tato stanice byla rekonstruována během rozsáhlé přestavby v roce 2008, kdy zároveň došlo k modernizaci přístrojového vybavení pro péči u pacientů se selhávajícími životními funkcemi. 

NIP (stanice následné intenzivní péče) byla otevřena v roce 2010, disponuje 10 lůžky a poskytuje péči pacientům s přetrvávající dlouhodobou nutností orgánové podpory. Tato stanice je svým charakterem a zaměřením jediná v Pardubickém kraji a slouží tak pacientům celého regionu. Na obou lůžkových stanicích je v rámci ošetřovatelské péče, v indikovaných případech, využíván tzv. koncept bazální stimulace.

 

Vedení a kancelář