Historie Chrudimské nemocnice

První zdravotnická zařízení v Chrudimi

Kořeny zdravotnického zařízení v Chrudimi sahají do roku 1853, kdy zde vznikla první osmilůžková nemocnice. V letech 1861–1863 pak byla postavena „moderní“ všeobecná nemocnice, jejíž budova stojí dodnes, známá jako „stará“ poliklinika. V začátku 20. století přestávala nemocnice postačovat potřebám zdravotní péče, přesto k částečnému řešení došlo až v roce 1942, kdy pro potřeby nemocniční péče byla přestavěna budova Státní výzkumné stanice zemědělské. Jako zdravotnické zařízení, v posledních létech Léčebna dlouhodobě nemocných, sloužila až do roku 2007.

Nemocnice ve Václavské ulici

Nová nemocnice (dnešní monoblok) ve Václavské ulici byla zbudována v letech 1948–1957, její kapacita činila 350 lůžek. V dalším desetiletí bylo přistavěno dětské oddělení.

Rozsáhlými rekonstrukcemi prošla nemocnice v letech 1990–2008. V letech 1990–1996, bylo postaveno nové křídlo operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačním a neurologickým oddělením. Zároveň byla provedena rekonstrukce dětského oddělení a pracoviště nukleární medicíny. Následovala stavba oddělení hematologie a krevní transfúze. Po roce 2001 bylo vybudováno nové pracoviště rentgenologické, biochemické a nový stravovací provoz. V letech 2004 až 2005 byla provedena generální oprava dvou křídel monobloku. Při této rekonstrukci byla změněna dispozice pokojů, zmenšil se počet lůžek na 2–3 na pokojích se samostatným sociálním zázemím. Na porodnickém oddělení vznikly 3 samostatné porodní sály zajišťující rodičkám a otcům dostatečnou intimitu. Bylo rekonstruováno rehabilitační a patologicko-anatomické oddělení. V roce 2006–2007 byla vybudována také nová lékárna.

Jediné nemocniční rádio v republice

Rok 2007 znamenal pro nemocnici v Chrudimi poměrně důležitou změnu. Z příspěvkové organizace se stala akciová společnost a jejím jediným majitelem Pardubický kraj. Téhož roku pak byla zahájena kompletní rekonstrukce ARO, které také získalo nové přístrojové vybavení pro péči u pacientů se selhávajícími životními funkcemi. Zajímavostí roku 2007 je také zahájení činnosti „Rádia Pohoda“ – 1. nemocničního rádia v republice, které sloužilo pro zpříjemnění pobytu. Svou činnost ukončilo v roce 2013.

V průběhu roku 2009 byly otevřeny dva nové provozy, a to dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) jako součást oddělení LDN a dlouhodobá intenzivní péče (DIP), jakožto část oddělení ARO. Otevírat se začala také řada ambulantních provozů, například ambulance klinické výživy, v rámci interního oddělení byla v roce 2010 rozšířena péče o diabetologickou ambulanci, na pediatrii přibyl specialista v oboru alergologie a imunologie. O rok později, v roce 2011, získala Chrudimská nemocnice novou vnější podobu – zateplením a fasádou.

Rok poté přišla na řadu významná investice, na které se podílel Pardubický kraj, město Chrudim a nemalou měrou i sama nemocnice. Rekonstrukce oddělení centrální sterilizace, která zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovaných zdravotnických prostředků, stála více než 31 milionů korun a její součástí bylo i vybudování výtahů pro přepravu materiálu pro centrální operační sály.

Po roce 2015

Rok 2014 byl zahájen přípravnou fází na sloučení pěti nemocnic v Pardubickém kraji. Od 1. ledna 2015 se Chrudimská nemocnice stala součástí nově fúzované firmy – Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Do nemocnice bylo v roce 2015 pořízeno nové přístrojové vybavení a obnoveno vybavení do pokojů pro pacienty (nová lůžka včetně nočních stolků), za přispění sponzorů byl v roce 2015 zrekonstruován také chirurgický příjem. Došlo i na zateplení všech budov nemocnice a výměnu oken v celé nemocnici. V roce 2017 se uskutečnila také rekonstrukce sociálních zařízení na oddělení šestinedělí. V tomto roce se konal jako první v pořadí „Den otevřených dveří Chrudimské nemocnice“.