V Chrudimské nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení

V Chrudimské nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení
30. září 2015
V Chrudimské nemocnici byl dokončen projekt obnovy a modernizace přístrojového vybavení spolufinancovaný Evropskou unií.

Výzva č. 39. Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa - 2. Rozvoj městských a venkovních oblastí, oblast podpory - 2.2  rozvoj měst.

Projekt s názvem „Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice“, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01368 byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci realizace projektu proběhla v roce 2015 kompletní obměna lůžkového vybavení a významná obnova přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice. Pořízení nového kvalitního vybavení (lůžka, antidekubitní matrace, lůžkové monitory, infuzní pumpy, dávkovače léků apod.) pro ležící, zejm. těžce nemocné pacienty s ohrožením vitálních funkcí, bezpochyby přispěje ke kvalitnějšímu sledování stavu pacienta, ke zvýšení jeho bezpečnosti a komfortu. Realizací projektu bude zajištěna moderní úroveň léčby pacientů v kontextu se současnými medicínskými trendy s odpovídajícím přístrojovým a technickým vybavením.      

Další aktuality

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.

Společné komuniké Pardubického kraje, Nemocnice Pardubického kraj a lékařského odborového klubu

19. dubna 2024

Na základě dohody hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martina Engela se ve čtvrtek 18. dubna uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci LOK jednotlivých nemocnic. V průběhu jednání byly debatovány všechny požadavky lékařů.