O Chrudimské nemocnici

Chrudimská nemocnice má v současné době bezmála 400 lůžek, přes 820 zaměstnanců a za rok vyšetří téměř 317 tisíc pacientů.

Nemocnice disponuje sedmnácti odděleními, z nichž je sedm lůžkových, a to anesteziologicko-resuscitační, dětské a novorozenecké, gynekologicko-porodnické, chirurgické, interní, neurologické a LDN. Za rok Chrudimská nemocnice provede více než 3,3 tisíce operací a odvede přes 1100 porodů.