Línek: Vedení nemocnic bude úspornější

Línek: Vedení nemocnic bude úspornější
19. prosince 2014
Línek: Vedení nemocnic bude úspornější

Pardubice (18. 12. 21014) – Posledním dnem letošního roku bude dovršena fúze pěti nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji, které budou od 31. prosince zapsány v obchodním rejstříku jako jedna akciová společnost pod názvem Nemocnice Pardubického kraje. Dnes schválila valná hromada také kompletní obsazení správních orgánů a vrcholného managementu společnosti.

„Usilovali jsme o to, aby nové správní orgány byly úspornější a aby se díky tomu daly nemocnice  efektivněji řídit. Představenstvo se zredukovalo z dosavadních 9 lidí na 3 a dozorčí rada z 25 na 6 osob. Navíc představenstvo zároveň tvoří výkonný management nemocnic,“ komentoval novou strukturu vedení akciové společnosti 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Už dříve bylo oznámeno složení představenstva, kde generálního ředitele Tomáše Gottvalda doplní jeho náměstci Vladimír Ninger a Petr Rudzan. Rada nyní potvrdila i složení dozorčí rady. „Jejími členy se stanou Pavel Havíř, Věra Rybová, Ivan Pilip a Miroslav Gregor. Další dva členové budou zvoleni zaměstnanci nemocnic. Současná legislativa to sice nevyžaduje, ale domnívám se, že je správné, aby zástupci zaměstnanců v tomto klíčovém kontrolním orgánu také zasedali. Volební řád musí zajistit, aby minimálně jeden ze zvolených zaměstnanců byl mimopardubický, a to vzhledem k rozložení počtu zaměstnanců v pardubické a ostatních nemocnicích,“ doplnil Línek.

Dvě nemocnice budou mít nové ředitele

Členy vrcholového managementu nové společnosti zůstává i pět ředitelů nemocnic, nejsou však již v představenstvu. Jsou to Jiří Řezníček z Orlickoústecké nemocnice, Miroslav Vlach z Litomyšlské nemocnice a Pavel Kunčák ze Svitavské nemocnice. „Zbylí dva ředitelé pro Pardubice a Chrudim budou vybráni na základě výběrového řízení, které bude vyhlášeno v lednu, a nahradí Tomáše Gottvalda a Vladimíra Ningera. Do té doby budou nemocnice řídit pověření zástupci,“ uvedl Línek.

Pracují odborné týmy

Dalšími členy vrcholového managementu budou také odborní ředitelé servisních úseků, kterých je sedm. Pavel Špaček bude mít na starosti ekonomiku, Ladislava Kratochvílová zdravotní pojišťovny, Josef Diessl provozně-technický úsek, Tomáš Krejčík personalistiku, Jan Sabo informační a komunikační systémy, Milan Brzek obchodní úsek a předpokládá se také obsazení funkce hlavní sestry. „Všichni se rekrutují z dosavadních zaměstnanců, nový je pouze personální ředitel,“ informoval Roman Línek.

Již nyní jsou nemocnice řízeny takto sestaveným týmem. Každý odborný ředitel připravuje koncepci svého úseku a jeho organizaci a personální obsazení.

Počet zaměstnanců nemocnic se nemění

Počet nových zaměstnanců, ale i počet odcházejících zaměstnanců v souvislosti s fúzí je naprosto minimální. Pro některé zaměstnance se však zásadně mění jejich pracovní náplň. Například z nákupčích pracujících pro jednotlivé nemocnice se stávají nákupčí pro určitou komoditu (např. léky, zdravotnický materiál, všeobecný materiál apod.).

Servisní činnosti, které řešily jednotlivé nemocnice dosud individuálně, se propojují a budou řízeny centrálně. Není však podmínkou, že to bude výhradně z Pardubic.

Očekávání na rok 2015

V nejbližší době čeká nemocnice zpracování plánu na rok 2015, dojednání dodatků smluv se zdravotními pojišťovnami na příští rok a uzavření kolektivní smlouvy. „Víme, že zaměstnanci očekávají nárůst mezd a jistě si ho zaslouží. Je ale potřeba, aby si byli všichni vědomi toho, že v posledních dvou letech pracně dosažená ekonomická stabilita se tím nesmí rozkolísat. Management musí počítat s tím, že i do budoucna musí být zachován trend letošního roku, tedy vyrovnané  hospodaření,“ upozornil Línek.

Představenstvo NPK

Předseda:      

 • MUDr. Tomáš Gottvald (generální ředitel NPK)

Členové:         

 • MUDr. Vladimír Ninger (náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči)
 • Ing. Petr Rudzan (náměstek generálního ředitele pro pro řízení a provoz nemocnice

Dozorčí rada NPK

Předseda:     

 • MUDr. Pavel Havíř (současný předseda představenstva nemocnic Pk)

Členové:        

 • MUDr. Věra Rybová (zastupitelka Pk, místopředsedkyně zdravotního výboru)                        
 • Ing. Ivan Pilip (ekonom, současný člen dozorčí rady)                         
 • Ing. Miroslav Gregor (vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pk)                        
 •  2 zástupci zaměstnanců

Vedení společnosti:

Generální ředitel:        

 • MUDr. Tomáš Gottvald

Náměstek pro zdravotní péči:  

 • MUDr. Vladimír Ninger (pod něj spadají ředitelé jednotlivých nemocnic)

Náměstek pro řízení a provoz nemocnice:                            

 • Ing. Petr Rudzan (pod něj spadají ředitelé servisních úseků)