Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé

Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé Chrudimské nemocnice zajišťuje léčebně-preventivní péči ve svém oboru. Jsme registrující ambulancí pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. V současné době stále přijímáme nové pacienty, kteří mají možnost se u nás zaregistrovat. Bližší informace je možné získat v provozní době na telefonním čísle +420 469 653 032 nebo na emailové adrese posta.chrudim@nempk.cz.

Registrace pacientů

V případě zájmu o registraci k praktickému lékaři volejte v provozní době na telefonní číslo +420 469 653 032 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu posta.chrudim@nempk.cz.

Výhody zaregistrování v naší ambulanci:

 • můžete se objednat na vámi zvolenou hodinu, abyste nemuseli čekat,
 • objednávat se můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu posta.chrudim@nempk.cz, což urychlí komunikaci a ušetří čas,
 • v případě vážnějších problémů má naše zdravotnické zařízení kompletní zázemí lůžkové péče, ambulantních specialistů, laboratoří, nukleární medicíny a radiodiagnostického oddělení včetně počítačové tomografie (CT).

Ambulace v rámci závodní preventivní péče

Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé zajišťuje také poskytování kompletní pracovnělékařské péče (závodní preventivní péče) pro zaměstnavatele. Tuto službu poskytujeme zejména firmám z oblasti zdravotnictví, ale i z dalších oblastí.

Provádíme:

 • vstupní prohlídky pracovníků před nástupem do zaměstnání, výstupní prohlídky pracovníků
 • periodické prohlídky pracvovníků vybraných pracovišť a provozů
 • sledování stavu očkování proti hepatitidě B, v případě potřeby očkování nebo přeočkování 
 • sledování epidemiologické situace a v případě potřeby očkování ohrožených pracovníků proti hrozící nákaze, především chřipce 
 • evidence a po předepsanou dobu sledování pracovníků, u nichž došlo při výkonu práce k poranění použitými nástroji a pomůckami 
 • stanovení a vyhodnocení nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovišti 
 • dohled nad zdravím pracovníků a intervence u těch, kde byly zjištěny rizikové faktory především kardiovaskulárních onemocněn (arterielní hypertenze, dyslipoproteinemie, obezita, kouření)
 • organizace první pomoci a ošetření v případě nouze

Podčásti

Lékaři

MUDr. Petr Čichovský, MBA

sestra: Jitka Grimmlová

 • +420 469 653 032

Budova

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 13.00–15.00
Úterý 13.00–15.00 (pouze pro objednané)
Středa 13.00–15.00
Čtvrtek 13.00–15.00 (pouze pro objednané)
Pátek 13.00–15.00