Besedy pro těhotné

Besedy pro těhotné s prohlídkou porodních sálů pořádá porodnické oddělení Chrudimské nemocnice od roku 2013. Cílem těchto besed je seznámení rodiček s prostředím, ve kterém se chystají přivést na svět svoje miminko. Beseda je vhodná pro maminky mezi 34.–36. týdnem těhotenství, aby měly všechny potřebné aktuální informace.

Besedy se konají 3x za měsíc s maximální kapacitou 20 osob

Cena činí 200 Kč/osobu, platba kartou v příjmové kanceláři v přízemí nemocnice.  

Beseda začíná vždy v 10.00 hodin, prosíme o včasný příchod. Scházíme se vždy ve 4. patře Chrudimské nemocnice před porodním sálem.

Přihlašování probíhá prostřednictvím e-mailu: porodnibesedy.chn@nempk.cz (při neobdržení odpovědi zkontrolujte složku nevyžádaná pošta, spam). Přihlašujte se, prosíme, minimálně měsíc dopředu, napište na sebe i telefonní kontakt pro případ sdělení aktuálních informací. V případě zrušení termínu besedy budete včas informováni e-mailem.

Besedy se od roku 2023 konají opět za přítomnosti tatínka či jiného doprovodu.

Beseda má několik částí:

  1. Informace o chodu porodního sálu a oddělení šestinedělí, příjem, průběh porodu, možnosti poloh, analgezie,… (společná část pro maminky i doprovod).
  2. Prohlídka porodních sálů, která se odvíjí od aktuálního provozu na sálech.
  3. Nácvik poloh, dechová cvičení (část určená pouze maminkám, doprovod cca 15–20 minut počká na chodbě). Přijďte, prosíme, v pohodlném oblečení.
  4. Malá pauza na občerstvení (například v nemocniční kavárně).
  5. Informace o chodu novorozeneckého oddělení, péče o miminko po porodu na porodním sále, jednotlivá vyšetření, kojení.

V průběhu jednotlivých částí besedy dáváme vždy možnost individuálním dotazům a poté i konzultacím v soukromí.

Na setkání s Vámi se těší porodní asistentky Bc. Šárka Vokatá, Lenka Čeliňáková, Bc. Martina Voženílková a novorozenecká sestra Bc. Gabriela Licková.

Termíny besed na rok 2023

leden 3. 1. 10. 1.  24. 1.
únor 7. 2. 14. 2. 21. 2.
březen 7. 3. 14. 3. 28. 3
duben 4. 4. 18. 4. 25. 4.
květen 2. 5. 16. 5. 23. 5.
červen 6. 6. 13. 6. 27. 6.
červenec 11. 7. 18. 7. 25. 7.
srpen 8. 8. 15. 8. 29. 8.
září 5. 9. 19. 9. 26. 9.
říjen 10. 10. 17. 10. 31. 10.
listopad 7. 11. 21. 11. 28. 11.
prosinec 5. 12. 12. 12. 19. 12.

Vzhledem k současné situaci s covid-19 může být jednotlivý termín besedy zrušen nebo může být snížen počet osob na besedě dle vládních a nemocničních nařízení.